frontales T1-gewichtes MRT: frontale Schnittebene im Verlauf des Plexus brachialis. Typische... frontales T1-gewichtes MRT: frontale Schnittebene im Verlauf des Plexus brachialis. Typische... ...som innerverer m. trapezius danner Plexus brachialis alle perifere nerver til OE´s muskler. ...som innerverer m. trapezius, danner Plexus brachialis alle perifere nerver til OE´s muskler. Obr. 8. Oberlinova technika – napojení fasciklu z n. ulnaris (1) na n. axillaris (2). End-to-side... Obr. 8. Oberlinova technika – napojení fasciklu z n. ulnaris (1) na n. axillaris (2). End-to-side... Obr. 12. Dítě 49 měsíců po operaci – dobrá svalová síla ve všech segmentech vyjma extenze zápěstí... Obr. 12. Dítě 49 měsíců po operaci – dobrá svalová síla ve všech segmentech vyjma extenze zápěstí... Bei der Durchführung der Plexusanästhesie liegen Sie auf dem Rücken. Nach Durchführung einer... Bei der Durchführung der Plexusanästhesie liegen Sie auf dem Rücken. Nach Durchführung einer... Obr. 5. Rekonstrukce kořenů C5 a C6 šesti 35 cm dlouhými štěpy z n. suralis. Obr. 5. Rekonstrukce kořenů C5 a C6 šesti 3,5 cm dlouhými štěpy z n. suralis. Obr. 9. End-to-side anastomóza – laterální sutura n. axillaris (v pinzetě) na n. ulnaris (šipka).... Obr. 9. End-to-side anastomóza – laterální sutura n. axillaris (v pinzetě) na n. ulnaris (šipka).... Darstellung der anatomischen Beziehung zwischen Klavikula Plexus brachialis und den Aa. subclavia... Darstellung der anatomischen Beziehung zwischen Klavikula, Plexus brachialis und den Aa. subclavia... Obr. 11. Pacient 30 měsíců po neurotizaci n. axillaris z n. thoracodorsalis a n. musculocutaneus z... Obr. 11. Pacient 30 měsíců po neurotizaci n. axillaris z n. thoracodorsalis a n. musculocutaneus z... ...hierhin auch noch ein Plexuskatheter (dünner Schlauch) für die spätere Schmerzbehandlung gelegt. ...hierhin auch noch ein Plexuskatheter (dünner Schlauch) für die spätere Schmerzbehandlung gelegt. Obr. 1. Plexus brachialis. A) n. dorsalis scapulae B) n. suprascapularis C) n. pectoralis lat. D)... Obr. 1. Plexus brachialis. A) n. dorsalis scapulae, B) n. suprascapularis, C) n. pectoralis lat., D)... Obr. 1. Addukce vnitřní rotace extenze a pronace levé horní končetiny při perinatální Erbově obrně... Obr. 1. Addukce, vnitřní rotace, extenze a pronace levé horní končetiny při perinatální Erbově obrně... N. radialis (M. triceps br. M. anconeus M. brachioradialis N. radialis (M. triceps br., M. anconeus, M. brachioradialis Obr. 4. 1 – Rekonstrukce fasciculus lateralis a částečně i posterior navazujících na C5–6 z kořene... Obr. 4. 1 – Rekonstrukce fasciculus lateralis a částečně i posterior navazujících na C5–6 z kořene... Obr. 7. Neurotizace n. musculocutaneus třemi větvemi nn. pectorales. Intraplexální dárci Nervi... Obr. 7. Neurotizace n. musculocutaneus třemi větvemi nn. pectorales. Intraplexální dárci Nervi... Вид справа. Средняя часть ключицы подключичные артерия и вена верхнее брюшко лопаточно-подьязычной... Вид справа. Средняя часть ключицы, подключичные артерия и вена, верхнее брюшко лопаточно-подьязычной... Obr. 2. Hornerův syndrom vpravo – zjevná ptóza víčka a mióza. Bolest ruky – trvalé nebo ojedinělé... Obr. 2. Hornerův syndrom vpravo – zjevná ptóza víčka a mióza. Bolest ruky – trvalé nebo ojedinělé... foto: meduni wien/c. houdek Oskar Aszmann von der Med-Uni Wien mit einer bionischen Prothese.... foto: meduni wien/c. houdek Oskar Aszmann von der Med-Uni Wien mit einer bionischen Prothese.... Шейное сплетение (plexus cervicalis) плечевое сплетение (Plexus brachialis) и их ветви. Вид справа... Шейное сплетение (plexus cervicalis) , плечевое сплетение (Plexus brachialis) и их ветви. Вид справа... Obr. 10. Pacient 14 měsíců po rekonstrukci n. musculocutaneus Oberlinovou technikou z n. ulnaris... Obr. 10. Pacient 14 měsíců po rekonstrukci n. musculocutaneus Oberlinovou technikou z n. ulnaris... Obr. 3. CT-PMG – šipka ukazuje na chybějící kořeny C6 a laterální deviaci durálního vaku vpravo... Obr. 3. CT-PMG – šipka ukazuje na chybějící kořeny C6 a laterální deviaci durálního vaku vpravo,... Was geschieht bei einer Verletzung des Armplexus? Es gibt verschiedene Schweregrade einer... Was geschieht bei einer Verletzung des Armplexus? Es gibt verschiedene Schweregrade einer... Plexus cervicalis (80) M. longus colli (81) Plexus brachialis (82) Truncus superior (82a) ... Plexus cervicalis (80) M. longus colli (81) Plexus brachialis (82) Truncus superior (82a) ... Смотрите также: Смотрите также: Plexus brachialis Plexus brachialis Plexus brachialis Plexus brachialis Plexus brachialis Plexus brachialis [ Titelseite ] [ Danksagung ] [ Abkürzungsverzeichnis ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ... [ Titelseite ] [ Danksagung ] [ Abkürzungsverzeichnis ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ... Plexus brachialis Plexus brachialis Brachial Plexus NINDS: Brachial Plexus Injuries NINDS: Brachial Plexus Birth Injuries Post Traumatic... Brachial Plexus NINDS: Brachial Plexus Injuries NINDS: Brachial Plexus Birth Injuries Post Traumatic...
Advanced Search